Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1987-2011. Riket.

4. Container cultivation of nursery plants, 1987-2011. Whole country.

Växtslag

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

5

4

4

3

2

4

3

3

3

Antal företag

36

32

31

25

17

14

15

12

9

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1

3

3

1

2

3

1

1

4

Antal företag

23

20

27

24

16

14

15

12

16

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3

3

8

4

3

8

5

5

6

Antal företag

24

24

37

25

18

18

17

10

11

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

1

1

1

1

1

1

Antal företag

..

..

..

7

9

5

11

9

10

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

-

-

1

1

31

Antal företag

..

..

..

..

-

-

..

..

5

Klängväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

1

0

2

1

1

0

Antal företag

..

..

..

16

8

7

7

7

11

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

11)

01)

31)

3

4

10

3

5

6

Antal företag

71)

111)

161)

19

13

16

15

14

17

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

4

4

6

8

8

20

14

15

24

Antal företag

33

31

25

33

30

31

27

23

27

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

16

18

19

13

16

25

23

18

16

Antal företag

50

53

50

45

36

32

26

24

21

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1

1

1

2

1

3

3

1

1

Antal företag

15

12

14

21

13

13

14

10

14

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

6

7

2

1

3

2

1

1

0

Antal företag

19

23

18

14

13

7

8

4

8

Totalt plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

37

40

46

37

40

80

55

51

92

Antal företag

85

84

83

77

60

68

51

45

54


1) Uppgifter avser alléträd.