Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2011 (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.b. Number of holdings with greenhouses without heating on 31 December 2011 (distributed by year of construction). Counties.

Län

2009 och

senare

2004 -2008

1999-2003

1989-1998

1988 och

 tidigare

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1

1

5

3

10

Uppsala län

4

2

3

4

5

Södermanlands län

1

5

2

6

1

Östergötlands län

1

1

3

7

3

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1

1

2

1

4

Kronobergs län

-

-

1

4

3

Kalmar län

2

5

2

3

4

Gotlands län

1

2

-

1

1

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1

1

1

3

4

Skåne län

5

9

6

17

27

Hallands län

2

1

1

3

9

Västra Götalands län

6

13

8

7

23

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

3

3

3

Örebro län

3

4

-

2

5

Västmanlands län

-

-

1

-

4

Dalarnas län

2

1

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2

1

2

1

3

Västernorrlands län

2

2

1

1

6

Jämtlands län

1

-

-

2

1

Västerbottens län

1

2

2

1

1

Norrbottens län

-

-

2

1

5

 

 

 

 

 

 

Hela riket

36

51

46

71

124