Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26.a. Energianvändningen i växthusproduktionen 2011. Län.

26.a. Energy use in greenhouse production 2011. Counties.

Län

Bark, flis, spån

Ved

Biogas

Pellets och briketter

Torv

Halm

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

ton

ton

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

4 950

80

-

1 700

-

-

Uppsala län

1 200

278

-

60

-

-

Södermanlands län

970

310

-

23

-

-

Östergötlands län

5 200

1 230

-

114

-

1 025

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

2 550

-

-

-

-

-

Kronobergs län

400

30

-

-

-

-

Kalmar län

10 950

-

-

233

-

1 000

Gotlands län

300

30

-

51

-

350

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

21 500

30

-

5

-

-

Skåne län

139 462

15

-

2 275

-

1 100

Hallands län

6 000

155

-

580

-

-

Västra Götalands län

9 549

72

-

350

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

80

-

510

-

-

Örebro län

2 040

79

-

-

-

-

Västmanlands län

3 300

-

-

-

-

-

Dalarnas län

2 625

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

100

20

-

60

-

-

Västernorrlands län

600

-

-

-

-

-

Jämtlands län

210

10

-

15

-

-

Västerbottens län

23 000

-

-

65

-

-

Norrbottens län

1 750

115

-

182

1 000

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

236 656

2 534

-

6 223

1 000

3 475

2008

132 757

1 575

8

4 077

77

1 452

2005

44 616

2 433

11

1 207

..

..

2002

43 120

1 628

15

2 367

..

..

1999

13 506

1 254

..

583

..

..