Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.a. Antal sysselsatta i trädgårdsproduktionen 2011 (familjemedlemmar). Län.

27.a. Number of persons employed in horticultural production in 2011 (family members). Counties.

Län

Högst 449

 tim/år

450-899

 tim/år

900-1349

 tim/år

1350-1799

 tim/år

Över 1799

 tim/år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

53

20

16

17

64

170

Uppsala län

39

10

8

7

23

87

Södermanlands län

20

26

4

7

33

90

Östergötlands län

100

35

13

19

42

209

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

47

12

3

2

36

100

Kronobergs län

34

16

6

4

22

82

Kalmar län

81

55

22

8

70

236

Gotlands län

56

18

8

13

55

150

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

74

38

25

15

49

201

Skåne län

400

147

113

172

430

1 262

Hallands län

94

47

23

16

53

233

Västra Götalands län

145

71

42

18

105

381

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

23

11

2

5

17

58

Örebro län

28

17

8

10

34

97

Västmanlands län

12

5

3

10

17

47

Dalarnas län

26

10

2

6

21

65

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

23

8

7

10

14

62

Västernorrlands län

22

6

36

6

16

86

Jämtlands län

27

7

1

2

6

43

Västerbottens län

24

8

7

5

17

61

Norrbottens län

44

15

11

5

22

97

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

1 372

582

360

357

1 146

3 817

2008

1 534

2 122

433

456

1 211

5 756

2005

2 203

538

436

394

1 468

5 039