Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.b. Antal sysselsatta i trädgårdsproduktionen 2011 (ej familjemedlemmar). Län.

27.b. Number of persons employed in horticultural production in 2011 (non-family members). Counties.

Län

Högst 449

 tim/år

450-899

 tim/år

900-1349

 tim/år

1350-1799

 tim/år

Över 1799

 tim/år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

110

110

66

42

141

469

Uppsala län

113

12

11

7

7

150

Södermanlands län

47

23

15

17

55

157

Östergötlands län

290

80

64

34

81

549

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

179

91

14

6

12

302

Kronobergs län

23

13

8

17

15

76

Kalmar län

326

111

10

19

65

531

Gotlands län

150

43

34

50

50

327

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

543

100

35

14

37

729

Skåne län

2 177

737

376

526

788

4 604

Hallands län

135

88

38

50

45

356

Västra Götalands län

505

83

85

54

180

907

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

252

21

5

11

10

299

Örebro län

54

18

0

11

31

114

Västmanlands län

18

4

8

7

15

52

Dalarnas län

144

10

14

8

9

185

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

59

34

27

11

8

139

Västernorrlands län

63

9

8

6

6

92

Jämtlands län

20

3

2

5

6

36

Västerbottens län

34

51

3

24

20

132

Norrbottens län

34

16

1

11

6

68

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

5 276

1 657

824

930

1 587

10 274

2008

6 963

1 584

908

1 024

1 031

11 510

2005

11 476

2 142

732

942

1 497

16 771