Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.c. Företagarens ålder.

27.c. Age of horticultural holding owner

Åldersgrupp

Antal personer

-24

12

25-34

55

35-44

251

45-49

228

50-54

284

55-59

354

60-64

308

65-

416

Totalt

1 908