Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.a. Odling av köksväxter på friland 2011 (blomkål, broccoli, dill). Län.

7.a. Outdoor cultivation of vegetables 2011. Counties.

Län

Blomkål

 

 

 

Broccoli

 

 

 

Dill

 

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,1

..

..

 

0,4

2

4

 

1,4

3

5

Uppsala län

0,1

..

..

 

0,4

1

3

 

0,3

0

4

Södermanlands län

0,0

-

-

 

-

-

-

 

0,5

2

4

Östergötlands län

10,7

128

4

 

5,3

32

6

 

19,2

117

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,3

3

3

 

0,8

4

5

 

4,2

22

8

Kronobergs län

0,0

-

-

 

0,0

..

..

 

0,5

..

..

Kalmar län

2,9

27

5

 

0,5

3

5

 

2,2

3

3

Gotlands län

0,6

8

5

 

0,7

2

6

 

0,3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5,5

84

3

 

0,3

..

..

 

7,4

13

8

Skåne län

246,8

4 270

24

 

214,9

1 903

21

 

98,5

479

34

Hallands län

14,7

1 232

6

 

1,4

8

4

 

5,6

36

8

Västra Götalands län

4,6

15

8

 

11,4

69

13

 

5,9

12

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,9

23

5

 

0,3

2

3

 

0,8

3

6

Örebro län

0,4

3

3

 

6,8

60

6

 

6,8

32

8

Västmanlands län

0,3

..

..

 

0,5

..

..

 

0,1

..

..

Dalarnas län

2,0

25

6

 

2,6

13

9

 

0,3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,2

..

..

 

1,9

4

6

 

0,6

1

3

Västernorrlands län

0,2

..

..

 

0,9

0

4

 

0,6

0

3

Jämtlands län

0,7

5

4

 

1,1

4

3

 

0,1

..

..

Västerbottens län

0,5

5

3

 

1,0

8

4

 

0,3

2

3

Norrbottens län

0,6

1

6

 

3,4

21

9

 

0,7

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

293,1

5 830

94

 

254,6

2 138

114

 

156,1

729

139

2008

236,5

3 798

83

 

217,2

1 485

102

 

158,3

709

140

2005

310,5

5 450

96

 

246,3

1 944

117

 

174,5

969

122

2002

316,0

4 850

98

 

..

..

..

 

163,0

..

88

1999

340,5

6 028

105

 

..

..

..

 

154,0

..

98


1) Arealen 2011 avser sådd/planterad areal, innan år 2011 har definitionen varit utnyttjad/odlad areal.