Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 1301

Antalet fruktträd 2012
Slutlig statistik
Number of fruit trees 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökande äppel- och päronodling

Den svenska äppel- och päronodlingen uppvisade en påtaglig ökning 2012 jämfört med 2007. Antalet äppelträd ökade med 31 % sedan 2007, medan antalet päronträd ökade med 27 % under samma period. Det totala antalet äppelträd uppgick år 2012 till 2 537 573, fördelade på en areal av 1494,1 hektar, medan 268 246 päronträd bredde ut sig på 196,2 hektar. Äppel- och päronodlingarna var i huvudsak koncentrerade till Skåne, där 88 respektive 81 % av äppel- och päronträden stod.

De i särklass största äppelsorterna var Ingrid Marie och Aroma, som tillsammans utgjorde 43 % av de svenska äppelträden, även om en förändring av sortsammansättningen i odlingarna tycks vara på väg. Under perioden 2008–2012 ökade framför allt sorterna Rubinola och Frida starkt i antal, och även sorter som Santana, Sunrise, Gloster och Rubinstar verkar vara på frammarsch.

Den vanligaste päronsorten var Clara Frijs, som tillsammans med Carola omfattade 53 % av de svenska päronträden. Men också för päron verkar en förändring i sortsammansättning vara på gång. Mellan 2008 och 2012 var Alexander Lukas den sort som planterades i flest antal, samtidigt som också Herzogin Elsa uppvisade ett starkt ökat antal träd i nyplanteringarna. I kontrast till dessa ökningar, minskade i stället antalet planterade träd av sorterna Clara Frijs, Carola och Conference dramatiskt, jämfört med föregående femårsperiod.