Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2012

JO 33 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Äpple. Planterad areal och antal träd, fördelat på planteringsperiod och sort.

1. Apple. Planted area and number of trees by planting period and variety.

 

Före 1993

1993-1997

1998-2002

2003-2007

2008-2012

Totalt

Sort

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Ingrid Marie

241 108

211,8

45 648

34,8

73 259

32,3

112 385

50,0

79 595

35,9

551 996

364,8

Aroma

114 620

100,7

56 755

43,3

110 722

48,8

138 112

61,4

112 884

50,9

533 093

305,1

Discovery

72 041

63,3

26 684

20,4

94 281

41,6

67 945

30,2

57 030

25,7

317 982

181,1

Cox Orange

56 311

49,5

13 960

10,6

32 856

14,5

27 965

12,4

18 585

8,4

149 678

95,4

Rubinola

449

0,4

996

0,8

8 869

3,9

32 976

14,7

90 622

40,9

133 912

60,6

Frida

-

-

435

0,3

1 753

0,8

23 003

10,2

89 224

40,3

114 414

51,6

Gravensteiner

39 541

34,7

9 757

7,4

14 692

6,5

33 239

14,8

12 835

5,8

110 064

69,2

Elise

1 606

1,4

1 377

1,1

28 717

12,7

24 499

10,9

27 868

12,6

84 066

38,6

Rubinstar

-

-

1 087

0,8

2 487

1,1

22 985

10,2

33 143

15,0

59 702

27,1

Santana

4 292

3,8

-

-

816

0,4

5 199

2,3

37 477

16,9

47 784

23,4

Alice

26 753

23,5

1 673

1,3

4 441

2,0

5 490

2,4

1 253

0,6

39 611

29,7

Gloster

14 126

12,4

2 637

2,0

3 107

1,4

4 137

1,8

14 714

6,6

38 722

24,3

Katja

14 011

12,3

2 749

2,1

11 152

4,9

2 328

1,0

1 582

0,7

31 822

21,1

Jonagold

625

0,5

9 641

7,4

8 247

3,6

951

0,4

6 557

3,0

26 021

14,9

Mutsu

13 807

12,1

2 135

1,6

52

0

374

0,2

70

0,0

16 438

14,0

Sunrise

-

-

-

-

806

0,4

1 209

0,5

12 827

5,8

14 842

6,7

Signe Tillisch

11 635

10,2

1 585

1,2

290

0,1

336

0,1

358

0,2

14 204

11,9

Summerred

11 350

10,0

598

0,5

324

0,1

44

0

3

0,0

12 318

10,6

Åkerö

8 956

7,9

-

-

2 755

1,2

198

0,1

13

0,0

11 921

9,2

Bellida

3 722

3,3

1 067

0,8

1 523

0,7

2 217

1,0

3 314

1,5

11 844

7,2

Holsteiner Cox

-

-

-

-

13

0,0

8 373

3,7

1 545

0,7

9 930

4,4

Collina

-

-

-

-

-

-

1 478

0,7

7 031

3,2

8 509

3,8

Elstar

287

0,3

84

0,1

2 431

1,1

3 764

1,7

1 877

0,8

8 444

3,9

Belle de Boskoop

2 691

2,4

693

0,5

2 823

1,2

788

0,4

1 395

0,6

8 391

5,1

Greensleeves

-

-

-

-

-

-

6 698

3,0

322

0,1

7 020

3,1

Lobo

5 577

4,9

551

0,4

496

0,2

7

0,0

15

0,0

6 647

5,5

Piruette

-

-

-

-

-

-

3 359

1,5

3 218

1,5

6 577

2,9

James Grieve

6 275

5,5

-

-

6

0,0

13

0,0

77

0

6 372

5,6

Kim

4 472

3,9

573

0,4

104

0,0

-

-

-

-

5 149

4,4

Diverse

33 073

29,0

17 392

13,3

26 124

11,5

16 551

7,4

20 852

9,4

113 992

70,6

Övriga

3 924

3,4

1 112

0,8

1 959

0,9

11 303

5,0

17 809

8,0

36 107

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 2012

691 254

607,1

199 191

152,0

435 106

191,8

557 928

248,1

654 095

295,2

2 537 573

1 494,1

Totalt 2007

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 933 253

1 441,3

Totalt 2002

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 592 474

1 340,3


Anmärkning: Kategorin ”Diverse” utgörs av sorter som odlarna själva har benämnt som ”övriga”, ”okänt” eller dylikt. Kategorin ”Övriga” är en sammansatt kategori som utgörs – sorterat i fallande mängd träd – av sorterna Sari, Champion, Astramel, Delcorf, Ingbo, Fredrik, Gala, Transparante Blanche, Nana, Rubens, Rajka, Filippa, Mio, Vista Bella, Cox Pomona, Spartan, Cortland, Gråsten, Maribelle, Blenheim, McIntosh, Cox Holstein, Höstdessert, Katinka, Angold, Gul Richard, Ribston, Johannes, Berner Rosen, Astrakan, Oberländer, Rödluvan, Stark Early, Julyred, Oranie, Ritt Bjetteg, Laxton’s Superb, Hallonäpple, Jonathan, Citronäpple, Stenkyrke, Säfstaholm, Husmoder, Kalmar glas, Ölands kungs, Maglemer, Kanel, Sylvia och Ivö.