Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2012

JO 33 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Päron. Planterad areal och antal träd, fördelat på planteringsperiod och sort.

2. Pear. Planted area and number of trees by planting period and variety.

 

Före 1993

1993-1997

1998-2002

2003-2007

2008-2012

Totalt

Sort

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Antal träd

Areal

Clara Frijs

25 061

22,7

11 720

15,1

25 874

13,7

23 092

15,0

18 053

8,7

103 802

75,3

Carola

7 849

7,1

4 091

5,3

12 457

6,6

10 040

6,5

2 730

1,3

37 166

26,8

Alexander Lukas

9 458

8,6

1 039

1,3

1 739

0,9

2 807

1,8

20 627

10,0

35 669

22,6

Conference

15 810

14,3

2 468

3,2

5 068

2,7

1 717

1,1

546

0,3

25 609

21,6

Herzogin Elsa

8 431

7,6

431

0,6

439

0,2

18

0,0

6 814

3,3

16 133

11,7

Concorde

165

0,1

1 325

1,7

1 739

0,9

6 723

4,4

5 930

2,9

15 882

10,0

Pierre Corneille

14 070

12,8

28

0,0

-

-

32

0,0

-

-

14 130

12,8

Greve Moltke

4 062

3,7

184

0,2

1 815

1,0

155

0,1

161

0,1

6 377

5,1

Charneau

3 248

2,9

-

-

-

-

-

-

-

-

3 248

2,9

Williams

128

0,1

178

0,2

73

0

76

0,0

64

0

521

0,5

Diverse

2 090

1,9

151

0,2

4

0,0

2 208

1,4

2 823

1,4

7 275

4,9

Övriga

1 334

1,2

117

0,2

14

0,0

32

0

938

0,5

2 434

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 2012

91 707

83,2

21 732

28,0

49 221

26,1

46 900

30,4

58 686

28,3

268 246

196,2

Totalt 2007

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

211 044

183,4

Totalt 2002

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

198 155

188,9


Anmärkning: Kategorin ”Diverse” utgörs av sorter som odlarna själva har benämnt som ”övriga”, ”okänt” eller dylikt. Kategorin ”Övriga” är en sammansatt kategori som utgörs – sorterat i fallande mängd träd – av sorterna Condo, Comice, Clapps favorit, Gråpäron, Bonne Louise, Esperens Herre, Doyenné de Juillet, Göteborgs diamant, Curé, Dubbel Filip och Soldat Laboureur.