Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2012

JO 33 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Äpple. Planterad areal och antal träd, fördelat på län.

3. Apple. Planted area and number of trees by county.

Län

Antal träd

Areal

Stockholms län

5 559

13,0

Uppsala län

..

..

Södermanlands län

16 233

14,7

Östergötlands län

3749

4,9

Jönköpings län

99 570

61,9

 

 

 

Kronobergs län

10 351

11,1

Kalmar län

155

1,6

Gotlands län

22 771

11,1

Blekinge län

15 037

14,0

Skåne län

2 222 060

1 293,5

 

 

 

Hallands län

125 517

47,8

Västra Götalands län

10 408

11,8

Värmlands län

..

..

Örebro län

5 587

4,8

Västmanlands län

..

..

 

 

 

Dalarnas län

..

..

Gävleborgs län

-

-

Västernorrlands län

-

-

Jämtlands län

-

-

Västerbottens län

..

..

Norrbottens län

-

-

 

 

 

Hela riket

2 537 573

1 494,1