Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2012

JO 33 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Päron. Planterad areal och antal träd, fördelat på län.

4. Pear. Planted area and number of trees by county.

Län

Antal träd

Areal

Stockholms län

1 000

0,8

Uppsala län

-

-

Södermanlands län

-

-

Östergötlands län

2 216

1,7

Jönköpings län

1 871

1,2

 

 

 

Kronobergs län

820

0,5

Kalmar län

75

0,7

Gotlands län

2 062

1,3

Blekinge län

3 953

2,3

Skåne län

216 439

166,6

 

 

 

Hallands län

37 237

18,6

Västra Götalands län

2 561

2,2

Värmlands län

-

-

Örebro län

12

0,2

Västmanlands län

-

-

 

 

 

Dalarnas län

-

-

Gävleborgs län

-

-

Västernorrlands län

-

-

Jämtlands län

-

-

Västerbottens län

-

-

Norrbottens län

-

-

 

 

 

Hela riket

268 246

196,2