Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Översikt trädgårdsodling 1999–2014. Antal företag och arealer efter odlingsform och grödtyp

2. Översikt trädgårdsodling 2014. Antal företag och arealer efter län

3. Sysselsatta i trädgårdsodling 2014. Antal personer efter arbetsintervall och län

4. Åldersfördelning driftsledare 2008–2014. Antal personer efter åldersintervall

5a. Köksväxter på friland 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda (blomkål–majs)

5b. Köksväxter på friland 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda (matlök–selleri & rotselleri)

5c. Köksväxter på friland 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda (sparris–övrigt & diverse)

6a. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(blomkål–gurka)

6b. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(isbergssallat–jordärtskocka)

6c. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(kålrot–morot)

6d. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(palsternacka–pumpor)

6e. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(purjolök–spenat)

6f. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(vitkål–övriga köksväxter)

7. Köksväxter i växthus 1999–2014. Yta, skörd och antal företag efter gröda

8a. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(groddar & skott–kruksallat)

8b. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(annan sallat–melon)

8c. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(paprika–tomat, specialsorter)

8d. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(tomat, totalt–övriga köksväxter)

9. Bär 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter odlingsform & gröda

10a. Bär 2014. Areal, skörd och antal företag efter län (hallon–vindruvor)

10b. Bär 2014. Areal, skörd och antal företag efter län (övriga bär)

11. Frukt 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda

12. Frukt 2014. Areal, mängd och antal företag efter län

13a. Plantskoleväxter 1999–2008. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (barrväxter–lövfällande träd)

13b. Plantskoleväxter 1999–2008. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (perenner–övriga plantskoleväxter)

13c. Plantskoleväxter 2011–2014. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (barrväxter–lövfällande träd)

13d. Plantskoleväxter 2011–2014. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (perenner–övriga plantskoleväxter)

14. Snittblommor 1999–2014. Yta, mängd och antal företag efter gröda

15. Snittblommor 2014. Mängd och antal företag efter län

16. Lökväxter i kruka 1999–2014. Yta, mängd och antal företag efter gröda

17. Lökblommor i kruka 2014. Mängd och antal företag efter län

18. Krukväxter 1999–2014. Mängd och antal företag efter gröda

19a. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (azalea–gröna växter)

19b. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (hortensia–kalanchoë)

19c. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (krysantemum–praktpetunia)

19d. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (primula–övriga krukväxter)

20. Utplanteringsväxter 1999–2014. Mängd och antal företag efter gröda

21a. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(blomstertobak–isbegonia)

21b. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(köksväxtplantor–penséer)

21c. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(petunia–silverek)

21d. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(tagetes–övriga utplanteringsväxter)

22. Övriga kruk- och utplanteringsväxter 2008–2014. Mängd och antal företag efter gröda

23. Sticklingar och småplantor 1999–2014. Mängd och antal företag efter gröda

24a. Uppvärmning av växthus 2014. Växthusyta efter byggår och län (Före 1995–2004)

24b. Uppvärmning av växthus 2014. Växthusyta efter byggår och län (2005–2014)

25a. Växthusproduktionens energiförbrukning 2014. Energiförbrukning efter energikälla och län (fossila–förnybara energikällor)

25b. Växthusproduktionens energiförbrukning 2014. Energiförbrukning efter energikälla och län (övriga energikällor)

26. Växthusinventarier 2014. Växthusyta och antal företag efter län

 

Teckenförklaring

Legend

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

Kursivt
Italics

Data insamlat med avvikande metod

Data collected using a divergent method