Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Översikt trädgårdsodling 1999–2014. Antal företag och arealer efter odlingsform och grödtyp

1. Overview horticultural production 1999–2014. Number of holdings and areas by cultivation form and crop group

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Åkerareal (ha)

..

..

..

..

7 528

7 648

..

Skördad areal (ha)

..

..

..

..

7 388

8 456

..

Odlad eller sådd areal (ha)

6 150

6 767

7 047

7 053

7 798

..

6 963

Antal företag

1 158

1 045

987

901

791

792

976

Bär

 

 

 

 

 

 

 

Total areal (ha)

3 358

2 909

3 191

2 665

2 668

3 033

2 958

Skördemogen areal (ha)

..

..

..

..

2 228

2 468

..

Antal företag

949

811

767

642

566

581

747

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

Total areal (ha)

2 011

1 862

1 871

1 789

1 690

1 662

1 845

Skördemogen areal (ha)

..

..

..

..

..

1 492

..

Antal företag

365

350

309

324

262

308

322

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Total areal (ha)

..

..

..

..

492

479

..

Antal företag

..

..

..

..

119

232

..

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk areal (ha)

..

..

..

..

12 379

12 822

..

Odlad eller sådd areal (ha)

12 233

12 081

12 557

11 977

12 623

..

12 294

Antal företag

2 346

2 044

1 853

1 666

1 480

1 602

1 878

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

1 452 988

1 488 324

1 240 368

1 135 506

1 167 977

1 252 974

1 297 033

Antal företag

462

407

332

295

259

329

351

Bär

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

65 738

88 925

63 453

54 747

64 870

..

Antal företag

..

24

27

23

23

33

..

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

1 376 614

1 546 860

..

Antal företag

..

..

..

..

439

547

..

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

3 273 226

3 372 913

3 013 459

2 657 412

2 678 299

2 870 453

2 999 062

Antal företag

1 264

1 143

971

784

698

848

972

All odling

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

..

..

..

..

935

986

..

Bär

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

..

..

..

..

573

594

..

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

365

350

309

324

262

308

322

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

..

..

..

..

492

602

..

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

3 199

3 004

2 584

2 213

1 908

2 066

2 582