Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6c. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(kålrot–morot)

6c. Outdoor vegetables 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

Kålrot

 

Majs

 

Matlök

 

Morot

 

Län

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Stockholms

..

..

..

 

2

3

6

 

2

24

9

 

4

76

9

 

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

 

1

6

5

 

6

203

6

 

Södermanlands

..

..

..

 

0

1

3

 

1

3

5

 

3

14

7

 

Östergötlands

45

1 305

3

 

3

25

6

 

29

1 089

11

 

81

5 055

16

 

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

 

1

4

3

 

22

1 079

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

0

0

3

 

..

..

..

 

0

1

3

 

..

..

..

 

Kalmar

1

11

4

 

26

295

8

 

106

4 338

27

 

10

184

16

 

Gotlands

2

38

4

 

..

..

..

 

18

369

12

 

488

32 367

33

 

Blekinge

..

..

..

 

11

89

3

 

23

741

8

 

23

1 846

8

 

Skåne

92

2 912

28

 

146

963

22

 

911

44 277

77

 

1 125

69 632

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2

24

4

 

2

7

4

 

48

2 352

14

 

74

4 531

20

 

Västra Götalands

4

146

6

 

5

26

4

 

5

33

17

 

18

482

27

 

Värmlands

4

96

5

 

..

..

..

 

..

..

..

 

16

352

8

 

Örebro

1

6

3

 

2

9

3

 

1

4

7

 

29

1 932

10

 

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

 

1

8

5

 

1

11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

0

6

4

 

..

..

..

 

1

12

7

 

15

364

14

 

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

 

2

5

3

 

7

145

7

 

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

 

1

6

3

 

2

15

5

 

Jämtland

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Västerbottens

1

6

4

 

-

-

-

 

..

..

..

 

2

39

7

 

Norrbottens

7

50

6

 

-

-

-

 

1

1

5

 

16

653

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

160

4 612

86

 

201

1 427

73

 

1 152

53 282

225

 

1 942

119 021

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

192

5 254

99

 

153

1 273

69

 

1 017

41 623

218

 

1 927

104 870

295

 

2008

209

6 807

105

 

67

351

93

 

849

32 793

230

 

1 734

91 609

356

 

2005

163

4 894

124

 

140

993

93

 

903

28 614

274

 

1 727

96 228

419

 

2002

175

4 080

147

 

126

425

91

 

805

23 228

311

 

1 820

84 784

453

 

1999

197

5 945

154

 

84

524

87

 

791

35 283

313

 

1 756

84 308

500

 

Genomsnitt 1999–2011

187

5 396

126

 

114

713

87

 

873

32 308

269

 

1 793

92 360

405

 


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.