Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6d. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(palsternacka–pumpor)

6d. Outdoor vegetables 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Palsternacka

 

Persilja

 

Pumpor

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

0

2

5

 

1

3

8

 

5

24

14

Uppsala

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

 

0

0

3

 

..

..

..

 

0

1

3

Östergötlands

 

11

308

4

 

..

..

..

 

1

3

3

Jönköpings

 

..

..

..

 

..

..

..

 

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

-

-

-

 

0

3

3

Kalmar

 

3

64

6

 

0

1

3

 

25

494

17

Gotlands

 

123

2 939

11

 

-

-

-

 

..

..

..

Blekinge

 

1

6

4

 

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

 

105

2 603

19

 

31

222

19

 

83

1 583

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

38

790

11

 

2

9

4

 

0

5

3

Västra Götalands

 

5

101

5

 

1

2

7

 

1

2

4

Värmlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

 

0

0

3

 

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

 

0

2

3

 

1

1

3

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

22

4

 

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

 

1

1

3

 

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

 

..

..

..

 

1

10

3

 

..

..

..

Jämtland

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

 

0

2

3

 

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

290

6 849

97

 

39

250

64

 

117

2 138

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

349

9 320

107

 

36

..

16

 

59

864

34

2008

 

228

5 494

87

 

61

..

31

 

43

711

36

2005

 

180

4 717

80

 

60

..

31

 

73

..

52

2002

 

115

..

49

 

34

..

33

 

41

..

36

1999

 

110

..

46

 

43

..

42

 

36

..

35

Genomsnitt 1999–2011

 

196

..

74

 

47

..

31

 

50

..

39


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.