Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6e. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(purjolök–spenat)

6e. Outdoor vegetables 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

Purjolök

 

Rödbeta

 

Sparris

 

Spenat

 

Län

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Stockholms

1

6

8

 

1

16

9

 

5

4

4

 

..

..

..

 

Uppsala

..

..

..

 

2

11

6

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Södermanlands

0

1

4

 

1

6

7

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Östergötlands

..

..

..

 

11

273

8

 

3

3

5

 

-

-

-

 

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Kalmar

1

10

3

 

6

203

13

 

6

9

8

 

..

..

..

 

Gotlands

..

..

..

 

68

2 737

13

 

40

44

14

 

-

-

-

 

Blekinge

13

323

3

 

18

557

8

 

4

12

4

 

-

-

-

 

Skåne

148

4 662

20

 

297

12 529

55

 

59

93

36

 

111

2 110

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

0

8

3

 

28

858

14

 

3

3

7

 

..

..

..

 

Västra Götalands

7

208

10

 

11

206

16

 

30

31

5

 

..

..

..

 

Värmlands

..

..

..

 

1

8

3

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Örebro

..

..

..

 

1

6

6

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västmanlands

..

..

..

 

0

2

3

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

 

1

25

9

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

 

3

21

6

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Västernorrlands

..

..

..

 

1

6

4

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Jämtland

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västerbottens

..

..

..

 

1

13

6

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Norrbottens

0

0

3

 

1

9

8

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

175

5 279

75

 

453

17 489

197

 

155

202

92

 

114

2 129

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

181

5 013

84

 

331

10 258

166

 

131

..

66

 

167

2 703

23

 

2008

144

3 534

94

 

276

10 283

170

 

82

..

58

 

161

1 567

36

 

2005

127

3 424

92

 

288

12 699

159

 

67

..

52

 

243

2 113

30

 

2002

99

2 574

115

 

255

9 330

177

 

37

..

34

 

154

..

17

 

1999

138

3 245

105

 

303

14 400

162

 

16

..

19

 

134

..

20

 

Genomsnitt 1999–2011

138

3 558

98

 

291

11 394

167

 

67

..

46

 

172

..

25

 


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.