Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6f. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(vitkål–övriga köksväxter)

6f. Outdoor vegetables 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Vitkål

 

Övriga köksväxter

 

Totalt

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

5

7

 

5

25

10

 

43

324

30

Uppsala

 

2

8

3

 

3

9

6

 

18

254

16

Södermanlands

 

1

6

3

 

2

6

6

 

11

43

16

Östergötlands

 

15

659

6

 

14

290

10

 

249

9 387

40

Jönköpings

 

1

11

4

 

2

12

4

 

32

1 138

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

1

10

4

 

3

11

6

 

8

66

9

Kalmar

 

2

23

3

 

12

26

10

 

242

8 452

56

Gotlands

 

3

57

3

 

25

425

14

 

790

39 199

61

Blekinge

 

4

75

3

 

9

191

6

 

169

6 825

29

Skåne

 

170

9 335

35

 

225

3 165

66

 

6 094

202 749

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

15

414

9

 

39

336

19

 

286

9 617

56

Västra Götalands

 

115

4 903

18

 

25

411

26

 

285

7 438

68

Värmlands

 

8

116

7

 

..

..

..

 

39

625

14

Örebro

 

6

76

5

 

3

19

6

 

48

2 069

20

Västmanlands

 

..

..

..

 

5

13

6

 

12

58

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

6

119

8

 

9

87

8

 

43

705

21

Gävleborgs

 

2

3

4

 

..

..

..

 

21

193

10

Västernorrlands

 

1

12

3

 

2

9

4

 

12

93

8

Jämtland

 

1

8

3

 

-

-

-

 

7

57

4

Västerbottens

 

2

34

6

 

1

4

3

 

11

121

8

Norrbottens

 

1

4

5

 

2

11

8

 

36

799

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

354

15 889

141

 

384

5 052

221

 

8 456

290 212

792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

428

17 795

132

 

540

..

..

 

7 798

..

791

2008

 

392

16 962

135

 

792

..

..

 

7 053

..

901

2005

 

370

15 557

156

 

522

..

..

 

7 047

..

987

2002

 

385

13 405

189

 

765

..

..

 

6 767

..

1 045

1999

 

447

19 842

201

 

578

..

..

 

6 150

..

1 158

Genomsnitt 1999–2011

 

404

16 712

163

 

640

..

..

 

6 963

..

976


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.