Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Köksväxter i växthus 1999–2014. Yta, skörd och antal företag efter gröda

7. Greenhouse vegetables 1999–2014. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Groddar & skott

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

17 410

..

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

385

..

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

22,1

..

Antal företag

..

..

..

..

..

15

..

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

621 253

605 935

595 754

545 912

605 671

634 599

594 905

Skörd (ton)

23 339

22 937

24 294

20 468

26 802

28 150

23 568

Avkastning (kg/kvm)

37,6

37,9

40,8

37,5

44,3

44,4

39,6

Antal företag

258

238

206

179

159

207

208

Kruksallat

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

22 760

70 790

44 380

44 119

69 909

56 225

50 392

Skörd (1 000-tal st)

8 196

14 980

19 184

13 925

25 920

13 791

16 441

Avkastning (st/kvm)

360,1

211,6

432,3

315,6

370,8

245,3

326,3

Antal företag

8

10

14

13

8

15

11

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

87 020

69 825

62 087

57 388

47 455

57 216

64 755

Skörd (1 000-tal st)

3 106

3 836

5 520

6 622

3 334

3 478

4 484

Avkastning (st/kvm)

35,7

54,9

88,9

115,4

70,3

60,8

69,2

Antal företag

25

27

19

21

12

28

21

Kryddväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

21 779

53 291

61 542

90 730

77 075

95 479

60 883

Skörd (1 000-tal st)

11 023

22 557

19 406

30 534

25 869

41 198

21 878

Avkastning (st/kvm)

506,1

423,3

315,3

336,5

335,6

431,5

359,3

Antal företag

22

36

35

36

28

37

31

Melon

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

22 793

18 622

11 903

6 198

6 005

4 961

13 104

Skörd (ton)

155

175

77

38

35

28

96

Avkastning (kg/kvm)

6,8

9,4

6,5

6,1

5,9

5,7

7,3

Antal företag

34

28

21

19

12

16

23

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

3 254

..

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

23

..

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

7,0

..

Antal företag

..

..

..

..

..

51

..

Tomat, vanliga & på kvist

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

284 481

..

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

12 758

..

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

44,8

..

Antal företag

..

..

..

..

..

177

..

Tomat, specialsorter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

83 286

..

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

1 822

..

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

21,9

..

Antal företag

..

..

..

..

..

97

..

Tomat, totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

557 254

642 133

455 965

370 083

349 413

367 767

474 970

Skörd (ton)

19 307

22 771

17 283

16 223

13 543

14 581

17 825

Avkastning (kg/kvm)

34,6

35,5

37,9

43,8

38,8

39,6

37,5

Antal företag

301

262

204

198

176

218

228

Övriga köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

27 728

9 736

21 076

12 449

16 064

17 747

Antal företag

..

38

28

48

45

40

40

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

1 452 988

1 488 324

1 240 368

1 135 506

1 167 977

1 252 974

1 297 033

Antal företag

462

407

332

295

259

329

351


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.