Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(groddar & skott–kruksallat)

8a. Greenhouse vegetables 2014. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Groddar & skott

 

Gurka

 

Kruksallat

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(1 000-tal)

Antal
företag

 

Stockholms

..

..

..

 

1 379

21

10

 

..

..

..

 

Uppsala

-

-

-

 

495

4

6

 

-

-

-

 

Södermanlands

..

..

..

 

520

6

8

 

-

-

-

 

Östergötlands

..

..

..

 

24 836

594

17

 

-

-

-

 

Jönköpings

-

-

-

 

926

12

7

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Kalmar

-

-

-

 

1 100

26

9

 

-

-

-

 

Gotlands

..

..

..

 

18 500

738

6

 

..

..

..

 

Blekinge

-

-

-

 

33 655

1 852

7

 

-

-

-

 

Skåne

14 090

306

4

 

508 869

23 515

56

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

-

-

 

24 237

981

11

 

..

..

..

 

Västra Götalands

..

..

..

 

2 691

55

22

 

14 071

3 032

3

 

Värmlands

-

-

-

 

225

4

3

 

-

-

-

 

Örebro

-

-

-

 

560

4

6

 

-

-

-

 

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

2 310

34

11

 

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

 

402

3

5

 

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

 

433

6

7

 

..

..

..

 

Jämtland

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Västerbottens

..

..

..

 

610

4

5

 

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

 

10 360

282

7

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

17 410

385

15

 

634 599

28 150

207

 

56 225

13 791

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

..

..

..

 

605 671

26 802

159

 

69 909

25 920

8

 

2008

..

..

..

 

545 912

20 468

179

 

44 119

13 925

13

 

2005

..

..

..

 

594 754

24 294

206

 

44 380

19 184

14

 

2002

..

..

..

 

605 935

22 937

238

 

70 790

14 980

10

 

1999

..

..

..

 

621 253

23 339

258

 

22 760

8 196

8

 

Genomsnitt 1999–2011

..

..

..

 

594 705

23 568

208

 

50 392

16 441

11