Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(annan sallat–melon)

8b. Greenhouse vegetables 2014. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Annan sallat

 

Kryddväxter

 

Melon

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(1 000-tal)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(1 000-tal)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

850

8

5

 

35 906

21 814

5

 

-

-

-

Uppsala

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

340

6

5

 

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

 

70

1

3

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

1 430

48

3

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

70

1

3

 

-

-

-

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

 

840

3

4

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

1 220

11

3

 

3 415

20

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

 

8 275

1 620

3

 

..

..

..

Västra Götalands

2 790

89

6

 

34 688

15 725

5

 

..

..

..

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

57 216

3 478

28

 

95 479

41 198

37

 

4 961

28

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

47 455

3 334

12

 

77 075

25 869

28

 

6 005

35

12

2008

57 388

6 622

21

 

90 730

30 534

36

 

6 198

38

19

2005

62 087

5 520

19

 

61 542

19 406

35

 

11 903

77

21

2002

69 825

3 836

27

 

53 291

22 557

36

 

18 622

175

28

1999

87 020

3 106

25

 

21 779

11 023

22

 

22 793

155

34

Genomsnitt 1999–2011

64 755

4 484

21

 

60 883

21 878

31

 

13 104

96

23