Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8c. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(paprika–tomat, specialsorter)

8c. Greenhouse vegetables 2014. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Paprika

 

Tomat, vanliga & på kvist

 

Tomat, specialsorter

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal företag

Stockholms

235

2

4

 

3 326

37

11

 

1 435

9

6

Uppsala

255

2

3

 

2 890

36

9

 

625

6

4

Södermanlands

225

0

3

 

2 085

28

8

 

875

13

4

Östergötlands

250

1

3

 

4 309

130

10

 

5 768

120

8

Jönköpings

..

..

..

 

2 240

27

7

 

560

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

125

1

4

 

15 012

681

12

 

1 681

38

3

Gotlands

315

0

4

 

1 765

41

6

 

1 796

68

3

Blekinge

-

-

-

 

70 895

3 651

9

 

7 235

153

6

Skåne

347

4

5

 

139 438

6 820

25

 

45 768

1 148

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

660

7

3

 

6 900

285

6

 

7 165

110

9

Västra Götalands

200

2

6

 

10 372

341

24

 

4 859

93

8

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

 

425

2

3

Örebro

330

3

4

 

4 522

157

6

 

1 270

22

4

Västmanlands

..

..

..

 

4 065

96

3

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

25

0

3

 

2 661

38

13

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

2 166

19

7

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

2 692

68

6

 

600

10

4

Jämtland

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

1 230

29

3

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

7 257

267

8

 

666

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 254

23

51

 

284 481

12 758

177

 

83 286

1 822

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

2008

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

2005

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

2002

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

1999

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Genomsnitt 1999–2011

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.