Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8d. Köksväxter i växthus 2014. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(tomat, totalt–övriga köksväxter)

8d. Greenhouse vegetables 2014. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Tomat, totalt

 

Övriga köksväxter

 

Totalt

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal företag

 

Yta
(kvm)

Antal
företag

Stockholms

4 761

46

14

 

230

1

3

 

66 439

18

Uppsala

3 515

42

10

 

170

0

3

 

4 565

10

Södermanlands

2 960

41

9

 

..

..

..

 

4 585

9

Östergötlands

10 077

250

13

 

1 445

252

6

 

36 738

25

Jönköpings

2 800

33

8

 

..

..

..

 

5 488

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

Kalmar

16 693

719

13

 

..

..

..

 

18 268

14

Gotlands

3 561

110

8

 

196

1

3

 

23 882

10

Blekinge

78 130

3 804

12

 

-

-

-

 

111 785

14

Skåne

185 206

7 968

32

 

11 680

259

8

 

785 327

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14 065

395

10

 

-

-

-

 

48 887

15

Västra Götalands

15 231

435

29

 

912

192

5

 

70 988

42

Värmlands

725

5

3

 

-

-

-

 

1 700

4

Örebro

5 792

179

8

 

..

..

..

 

6 912

10

Västmanlands

6 180

110

4

 

-

-

-

 

8 275

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 017

42

13

 

..

..

..

 

5 627

13

Gävleborgs

2 218

19

7

 

-

-

-

 

8 690

8

Västernorrlands

3 292

78

8

 

..

..

..

 

4 760

10

Jämtland

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

Västerbottens

1 265

29

4

 

-

-

-

 

19 705

6

Norrbottens

7 923

273

11

 

210

1

3

 

18 895

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

367 767

14 581

218

 

16 064

943

40

 

1 252 974

329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

349 413

13 543

176

 

12 449

..

45

 

1 167 977

259

2008

370 083

16 223

198

 

21 076

..

48

 

1 135 506

295

2005

455 965

17 283

204

 

9 736

..

28

 

1 240 368

332

2002

642 133

22 771

262

 

27 728

..

38

 

1 488 324

407

1999

557 254

19 307

301

 

..

..

..

 

1 452 988

462

Genomsnitt 1999–2011

474 970

17 825

228

 

..

..

..

 

1 297 033

351


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.