Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Översikt trädgårdsodling 2014. Antal företag och arealer efter län

2. Overview horticultural production 2014. Number of holdings and areas by county

 

Frilandsodling

 

Växthusodling

 

All odling

Län

Antal företag

Fysisk areal (ha)

Medelareal (ha)

Medianareal (ha)

 

Antal företag

Växthusyta (kvm)

Medelyta (kvm)

Medianyta (kvm)

 

Totalt antal företag

Stockholms

53

75

1,4

0,8

 

57

200 359

3 515

1 300

 

88

Uppsala

32

81

2,5

0,9

 

20

20 330

1 017

520

 

40

Södermanlands

39

62

1,6

0,6

 

27

61 378

2 273

670

 

50

Östergötlands

71

443

6,2

2,5

 

57

112 571

1 975

1 287

 

107

Jönköpings

35

138

3,9

1,4

 

22

29 371

1 335

600

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

29

67

2,3

0,8

 

17

24 046

1 414

849

 

36

Kalmar

99

730

7,4

2,5

 

28

38 785

1 385

835

 

115

Gotlands

72

856

11,9

3,5

 

15

29 435

1 962

1 000

 

77

Blekinge

81

517

6,4

3,4

 

25

150 042

6 002

1 200

 

92

Skåne

568

8 007

14,1

5,0

 

219

1 478 970

6 753

3 000

 

698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

94

487

5,2

1,2

 

52

179 919

3 460

1 800

 

125

Västra Götalands

165

579

3,5

1,0

 

105

201 797

1 922

740

 

215

Värmlands

25

68

2,7

1,0

 

18

32 060

1 781

1 100

 

35

Örebro

34

75

2,2

1,0

 

28

28 901

1 032

815

 

49

Västmanlands

20

43

2,2

1,0

 

15

48 240

3 216

1 820

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

34

189

5,6

1,0

 

29

35 346

1 219

800

 

50

Gävleborgs

17

33

2,0

1,2

 

21

43 021

2 049

1 100

 

34

Västernorrlands

24

41

1,7

0,6

 

26

34 665

1 333

998

 

43

Jämtland

26

78

3,0

1,6

 

13

8 335

641

547

 

32

Västerbottens

32

47

1,5

1,0

 

24

72 491

3 020

625

 

44

Norrbottens

52

167

3,2

1,5

 

30

40 391

1 346

725

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 602

12 822

8,0

2,0

 

848

2 870 453

3 385

1 193

 

2 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 480

12 379

8,4

2,5

 

698

2 678 299

3 837

1 500

 

1 908

2008

..

..

..

..

 

784

2 657 412

3 390

..

 

2 213

2005

..

..

..

..

 

971

3 013 459

3 103

..

 

2 584

2002

..

..

..

..

 

1 143

3 372 913

2 951

..

 

3 004

Snitt 1999–2014

..

..

..

..

 

1 264

3 273 226

2 590

..

 

3 199