Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Bär 2014. Areal, skörd och antal företag efter län (hallon–vindruvor)

10a. Berries 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

 

Hallon

 

Jordgubbar

 

Svarta vinbär

 

Vindruvor

Län

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

Stockholms

1

1

4

 

14

16

9

 

2

1

8

 

3

3

4

Uppsala

..

..

..

 

39

252

5

 

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

4

1

4

 

16

54

4

 

1

1

5

 

..

..

..

Östergötlands

10

48

6

 

106

674

19

 

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

27

204

8

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

3

9

3

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

18

31

12

 

418

2 375

41

 

..

..

..

 

12

14

7

Gotlands

3

5

8

 

24

162

11

 

1

2

3

 

..

..

..

Blekinge

37

135

19

 

259

1 888

45

 

..

..

..

 

2

2

3

Skåne

50

268

43

 

1 087

7 856

84

 

3

6

14

 

25

37

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1

2

4

 

82

627

14

 

-

-

-

 

7

9

6

Västra Götalands

18

30

16

 

168

767

44

 

15

11

14

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

22

156

6

 

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

3

1

4

 

3

12

6

 

5

5

4

 

-

-

-

Västmanlands

1

3

4

 

..

..

..

 

10

12

3

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

3

4

 

38

167

7

 

98

80

5

 

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

 

17

78

6

 

-

-

-

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

10

27

5

 

19

24

9

 

-

-

-

Jämtland

..

..

..

 

42

362

9

 

28

26

11

 

-

-

-

Västerbottens

3

2

5

 

14

21

11

 

13

15

6

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

10

29

6

 

112

122

19

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

153

537

141

 

2 399

15 752

345

 

316

328

112

 

62

85

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

136

432

135

 

2 130

12 652

383

 

294

280

119

 

24

..

20

2008

157

448

129

 

1 997

11 711

423

 

378

313

150

 

15

..

17

2005

156

250

160

 

2 401

12 137

525

 

511

493

175

 

3

..

10

2002

130

191

156

 

2 209

9 845

597

 

471

395

184

 

8

..

4

1999

117

118

156

 

2 707

12 520

771

 

415

478

186

 

..

..

..

Genomsnitt 1999–2011

139

288

147

 

2 289

11 773

540

 

414

392

163

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser total areal. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga bär” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade. Eftersom antalet företag som bedriver bärodling i växthus är litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för odlingen av enskilda bärgrödor i just växthus.