Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Bär 2014. Areal, skörd och antal företag efter län (övriga bär)

10b. Berries 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

Frilandsodling

 

Växthusodling

 

Övriga bär

 

Totalt friland

 

Totalt växthus

Län

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

..

..

..

 

20

22

20

 

..

..

..

Uppsala

3

4

5

 

43

257

11

 

-

-

-

Södermanlands

4

3

7

 

27

61

17

 

110

0

3

Östergötlands

1

1

3

 

118

723

26

 

7 050

26

5

Jönköpings

..

..

..

 

35

230

12

 

1 570

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

2

5

 

8

12

6

 

-

-

-

Kalmar

12

3

5

 

460

2 424

55

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

38

184

14

 

..

..

..

Blekinge

3

13

4

 

304

2 040

54

 

3 210

27

3

Skåne

26

28

21

 

1 192

8 194

136

 

42 656

216

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

 

91

639

24

 

-

-

-

Västra Götalands

27

22

23

 

228

832

77

 

740

1

3

Värmlands

..

..

..

 

24

158

9

 

-

-

-

Örebro

2

2

3

 

12

20

11

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

18

37

8

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1

1

3

 

139

251

15

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

19

80

8

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

30

52

14

 

..

..

..

Jämtland

..

..

..

 

72

389

19

 

-

-

-

Västerbottens

2

3

3

 

33

41

19

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

124

153

26

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

103

98

97

 

3 033

16 799

581

 

64 870

286

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

85

..

..

 

2 668

..

566

 

54 747

..

23

2008

119

..

..

 

2 665

..

642

 

63 453

..

23

2005

120

..

..

 

3 191

..

767

 

88 925

..

27

2002

91

..

..

 

2 909

..

811

 

..

..

..

1999

119

..

..

 

3 358

..

949

 

..

..

..

Genomsnitt 1999–2011

107

..

..

 

2 958

..

747

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser total areal. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga bär” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade. Eftersom antalet företag som bedriver bärodling i växthus är litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för odlingen av enskilda bärgrödor i just växthus.