Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Frukt 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda

11. Fruit 1999–2014. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Körsbär

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

195

188

139

101

95

40

144

Skörd (ton)

196

..

140

249

173

202

..

Avkastning (ton/ha)

1,0

..

1,0

2,5

1,8

5,1

..

Antal företag

73

65

77

63

48

36

65

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

101

169

94

88

69

42

104

Skörd (ton)

388

495

311

334

540

254

414

Avkastning (ton/ha)

3,8

2,9

3,3

3,8

7,9

6,1

4,3

Antal företag

148

135

104

98

75

73

112

Päron

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

185

172

197

168

156

136

176

Skörd (ton)

1 159

1 972

1 687

1 629

2 452

1 809

1 780

Avkastning (ton/ha)

6,3

11,5

8,6

9,7

15,7

13,3

10,3

Antal företag

133

111

127

116

94

93

116

Äpple

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

1 531

1 334

1 440

1 432

1 371

1 444

1 422

Skörd (ton)

18 006

18 005

17 683

22 150

20 684

24 580

19 306

Avkastning (ton/ha)

11,8

13,5

12,3

15,5

15,1

17,0

13,6

Antal företag

296

231

259

276

236

282

260

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

2011

1862

1 871

1 789

1 690

1 662

1 845

Skörd (ton)

19 749

21 093

19 821

24 362

23 849

26 845

21 775

Antal företag

365

350

309

324

262

308

322