Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Frukt 2014. Areal, mängd och antal företag efter län

12. Fruit 2014. Area, amount and number of holdings by county

 

Körsbär

 

Plommon

 

Päron

 

Äpple

 

Totalt

Län

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

0

1

3

 

2

2

5

 

0

1

4

 

9

37

14

 

12

41

14

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

16

154

5

 

16

155

7

Södermanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

5

7

5

 

5

9

6

Östergötlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

6

33

10

 

13

69

12

Jönköpings

..

..

..

 

2

10

5

 

..

..

..

 

61

1 429

12

 

65

1 453

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

 

6

39

10

 

..

..

..

 

13

137

10

 

20

179

13

Kalmar

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

3

36

6

 

3

36

6

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

9

17

5

 

14

23

7

Blekinge

11

28

5

 

..

..

..

 

2

18

3

 

32

310

11

 

45

357

16

Skåne

18

123

15

 

25

190

37

 

125

1 766

69

 

1 253

22 184

164

 

1 422

24 263

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

 

2

1

3

 

7

21

6

 

10

24

6

Västra Götalands

1

2

5

 

1

1

5

 

1

1

4

 

15

74

16

 

18

78

18

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

1

10

4

 

1

10

4

Örebro

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

3

14

5

 

4

20

7

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

0

1

3

 

0

1

3

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

1

4

3

 

2

8

3

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

40

202

36

 

42

254

73

 

136

1 809

93

 

1 444

24 580

282

 

1 662

26 845

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

95

173

48

 

69

540

75

 

156

2 452

94

 

1 371

20 684

236

 

1 690

23 849

262

2008

101

249

62

 

85

327

87

 

168

1 629

116

 

1 432

22 150

276

 

1 789

24 355

324

2005

139

140

77

 

94

311

104

 

197

1 687

127

 

1 441

17 683

259

 

1 871

19 821

309

2002

188

216

65

 

169

495

135

 

172

1 972

111

 

1 334

18 005

231

 

1 862

20 688

350

1999

195

196

73

 

101

388

148

 

185

1 159

133

 

1 531

18 006

296

 

2 011

19 749

365

Snitt 1999–2011

144

195

65

 

103

412

110

 

176

1 780

116

 

1 422

19 306

260

 

1 845

21 692

322