Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Plantskoleväxter 1999–2008. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (barrväxter–lövfällande träd)

13a. Nursery plants 1999–2008. Area, amount and number of holdings by crop type

 

1999

 

2002

 

2005

 

2008

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

23,2

2,3

25,5

 

21,7

4,4

26,1

 

19,3

3,1

22,4

 

14,7

2,7

17,4

Antal plantor (1 000-tal)

245

138

383

 

136

137

273

 

120

123

243

 

150

162

312

Antal företag

25

17

..

 

23

14

..

 

17

15

24

 

13

12

19

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

32,1

1,5

33,6

 

23,1

3,1

26,2

 

4,7

1,3

6,0

 

4,9

1,1

6,0

Antal plantor (1 000-tal)

236

86

322

 

203

105

308

 

46

72

118

 

36

75

111

Antal företag

21

16

..

 

15

14

..

 

8

15

18

 

8

12

18

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

77,8

3,1

80,9

 

55,1

8,4

63,5

 

86,2

5,1

91,3

 

70,2

4,8

75,0

Antal plantor (1 000-tal)

1 088

66

1 154

 

341

91

432

 

1 205

114

1 319

 

546

68

614

Antal företag

36

18

..

 

31

18

..

 

26

18

44

 

25

10

30

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

43,8

0,5

44,3

 

33,9

1,3

35,2

 

36,0

1,0

37,0

 

29,0

0,8

29,8

Antal plantor (1 000-tal)

4 506

171

4 677

 

4 673

227

4 900

 

4 730

221

4 951

 

2 229

288

2 517

Antal företag

22

9

..

 

19

5

..

 

18

12

24

 

10

9

16

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

69,6

-

69,6

 

49,8

-

49,8

 

39,1

0,5

39,6

 

29,4

1,0

30,4

Antal plantor (1 000-tal)

7 062

-

7 062

 

4 694

-

4 694

 

5 265

..

..

 

2 566

..

..

Antal företag

33

-

33

 

23

-

23

 

16

..

..

 

15

..

..

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

198,1

4,4

202,5

 

137,2

10,2

147,4

 

136,2

3,3

139,5

 

140,4

4,8

145,2

Antal plantor (1 000-tal)

652

50

702

 

723

51

774

 

216

38

254

 

340

83

423

Antal företag

44

13

..

 

43

16

..

 

28

16

34

 

24

14

29


Anm. ”Areal” avser total frilandsareal använd för respektive gröda. Eftersom antalet företag som bedriver odling av plantskoleväxter är relativt litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för denna odling. ”Cont” är en förkortning för ”Container”.