Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Plantskoleväxter 1999–2008. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (perenner–övriga plantskoleväxter)

13b. Nursery plants 1999–2008. Area, amount and number of holdings by crop type

 

1999

 

2002

 

2005

 

2008

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

22,2

7,6

29,8

 

25,3

19,6

44,9

 

20,1

13,6

33,7

 

16,3

14,5

30,8

Antal plantor (1 000-tal)

2 353

3 371

5 724

 

1 505

4 606

6 111

 

2 591

3 086

5 677

 

2 016

3 735

5 751

Antal företag

31

30

..

 

30

31

..

 

28

38

56

 

20

23

39

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

83,0

16,1

99,1

 

37,3

25,4

62,7

 

22,0

22,7

44,7

 

25,1

18,2

43,3

Antal plantor (1 000-tal)

1 638

995

2 633

 

709

1 195

1 904

 

373

1 328

1 701

 

404

1 166

1 570

Antal företag

44

36

..

 

37

32

..

 

22

30

45

 

19

24

36

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

20,7

1,3

22,0

 

23,2

3,4

26,6

 

9,9

3,0

12,9

 

3,9

1,0

4,9

Antal plantor (1 000-tal)

1 005

47

1 052

 

552

117

669

 

474

110

584

 

189

91

280

Antal företag

19

13

..

 

19

13

..

 

9

15

22

 

7

10

16

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

45,3

3,1

48,4

 

28,0

4,3

32,3

 

19,4

1,7

21,1

 

85,1

2,0

87,1

Antal plantor (1 000-tal)

5 499

120

5 619

 

3 245

811

4 056

 

2 433

311

2 744

 

11 310

1 454

12 764

Antal företag

..

..

..

 

..

..

..

 

18

16

32

 

24

10

33

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal (ha)

615,8

39,9

655,7

 

434,6

80,1

514,7

 

392,9

55,3

448,2

 

419,0

50,9

469,9

Växthusyta (kvm)

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Antal plantor (1 000-tal)

24 284

5 044

29 328

 

16 781

7 340

24 121

 

17 453

5 403

22 856

 

19 786

7 122

26 908

Antal företag

181

60

..

 

160

68

181

 

115

67

143

 

106

45

126


Anm. ”Areal” avser total frilandsareal använd för respektive gröda. Eftersom antalet företag som bedriver odling av plantskoleväxter är relativt litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för denna odling. ”Cont” är en förkortning för ”Container”.