Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13c. Plantskoleväxter 2011–2014. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (barrväxter–lövfällande träd)

13c. Nursery plants 2011–2014. Area, amount and number of holdings by crop type

 

2011

 

2014

 

Genomsnitt 1999–2011

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

11,8

3,1

14,9

 

13,0

2,7

15,7

 

18,1

3,1

21,3

Antal plantor (1 000-tal)

44

134

178

 

89

121

210

 

139

139

278

Antal företag

5

9

10

 

11

17

24

 

17

13

..

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

0,4

3,7

4,1

 

13,6

3,3

17,0

 

13,0

2,1

15,2

Antal plantor (1 000-tal)

..

183

..

 

197

172

369

 

..

104

..

Antal företag

..

16

..

 

11

16

26

 

..

15

..

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

34,3

5,8

40,1

 

25,3

4,4

29,7

 

64,7

5,4

70,2

Antal plantor (1 000-tal)

478

92

570

 

324

81

405

 

732

86

818

Antal företag

18

11

23

 

11

16

23

 

27

15

..

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

21,8

1,4

23,2

 

31,4

3,2

34,6

 

32,9

1,0

33,9

Antal plantor (1 000-tal)

4 556

566

5 122

 

3 983

669

4 652

 

4 139

295

4 433

Antal företag

8

10

15

 

12

14

22

 

15

9

..

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

119,1

30,8

149,9

 

0,2

2,1

2,3

 

61,4

10,8

67,9

Antal plantor (1 000-tal)

7 535

435

7 970

 

7

933

940

 

5 424

..

..

Antal företag

14

5

19

 

4

15

19

 

20

..

..

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

139,3

5,7

145,0

 

189,3

12,8

202,1

 

150,2

5,7

155,9

Antal plantor (1 000-tal)

273

101

374

 

345

83

428

 

441

65

505

Antal företag

21

17

28

 

24

23

39

 

32

15

..


Anm. ”Areal” avser total frilandsareal använd för respektive gröda. Eftersom antalet företag som bedriver odling av plantskoleväxter är relativt litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för denna odling. ”Cont” är en förkortning för ”Container”.