Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13d. Plantskoleväxter 2011–2014. Areal, mängd och antal företag efter grödtyp (perenner–övriga plantskoleväxter)

13d. Nursery plants 2011–2014. Area, amount and number of holdings by crop type

 

2011

 

2014

 

Genomsnitt 1999–2011

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

9,6

23,9

33,5

 

8,4

22,4

30,8

 

18,7

15,8

34,5

Antal plantor (1 000-tal)

680

4 746

5 426

 

2 033

9 183

11 216

 

1 829

3 909

5 738

Antal företag

9

27

34

 

30

58

79

 

24

30

..

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

14,5

15,7

30,2

 

13,4

32,0

45,4

 

36,4

19,6

56,0

Antal plantor (1 000-tal)

223

1 230

1 453

 

152

1 361

1 514

 

669

1 183

1 852

Antal företag

11

21

25

 

8

32

34

 

27

29

..

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

3,2

1,4

4,6

 

1,5

1,6

3,1

 

12,2

2,0

14,2

Antal plantor (1 000-tal)

136

146

282

 

93

82

175

 

471

102

573

Antal företag

3

14

15

 

5

14

16

 

11

13

..

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

20,5

0,7

21,2

 

62,5

3,8

66,3

 

39,7

2,4

42,0

Antal plantor (1 000-tal)

980

158

1 138

 

1 818

581

2 400

 

4 693

571

5 264

Antal företag

11

16

25

 

14

17

28

 

..

..

..

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal (ha)

374,5

92,2

466,7

 

358,6

88,4

447,0

 

447,4

63,7

511,0

Växthusyta (kvm)

..

..

..

 

..

..

105 898

 

..

..

..

Antal plantor (1 000-tal)

14 905

7 791

22 696

 

9 041

13 266

22 309

 

18 642

6 540

25 182

Antal företag

68

54

103

 

76

95

142

 

126

59

..


Anm. ”Areal” avser total frilandsareal använd för respektive gröda. Eftersom antalet företag som bedriver odling av plantskoleväxter är relativt litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för denna odling. ”Cont” är en förkortning för ”Container”.