Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Snittblommor 1999–2014. Yta, mängd och antal företag efter gröda

14. Cut flowers 1999–2014. Area, amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Narcisser

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

2 080

1 023

787

456

336

104

936

Antal företag

193

169

116

83

46

30

121

Tulpaner

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

101 614

112 025

114 363

125 727

152 428

141 824

121 231

Antal företag

259

252

174

122

82

69

178

Övriga lökblommor

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

384

2 580

634

501

11

117

..

Antal företag

30

37

24

13

5

14

..

Ej lökblommor

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

17 271

11 383

3 805

3 636

2 568

3 327

7 733

Antal företag

90

64

45

31

15

49

49

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

121 349

127 011

119 589

130 320

155 344

145 372

130 723

Odlad växthusyta (kvm)

..

..

..

..

113 079

112 136

..

Odlad frilandsyta (kvm)

..

..

..

..

229 380

237 760

..

Antal företag

..

272

186

134

98

119

..