Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Snittblommor 2014. Mängd och antal företag efter län

15. Cut flowers 2014. Amount and number of holdings by county

 

Narcisser

 

Tulpaner

 

Övriga lökblommor

 

Ej lökblommor

 

Totalt

Län

Skörd
(1 000 st)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000 st)

Antal

företag

 

Skörd
(1 000 st)

Antal

företag

 

Skörd
(1 000 st)

Antal

företag

 

Skörd
(1 000 st)

Antal företag

Stockholms

-

-

 

36 027

4

 

-

-

 

1 230

4

 

37 257

8

Uppsala

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

23 072

3

 

-

-

 

..

..

 

23 177

5

Östergötlands

2

3

 

916

8

 

..

..

 

..

..

 

938

10

Jönköpings

..

..

 

1 208

4

 

..

..

 

..

..

 

1 218

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13

3

 

15 043

4

 

..

..

 

..

..

 

15 067

5

Kalmar

4

4

 

389

6

 

-

-

 

11

5

 

404

11

Gotlands

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

 

83

6

 

202

7

Skåne

9

4

 

31 221

11

 

59

4

 

1 482

8

 

32 771

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

 

13 110

4

 

..

..

 

71

4

 

13 216

10

Västra Götalands

9

3

 

1 026

8

 

..

..

 

238

6

 

1 293

12

Värmlands

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Örebro

4

5

 

126

6

 

-

-

 

..

..

 

169

7

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

215

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

 

285

3

 

-

-

 

..

..

 

312

5

Gävleborgs

-

-

 

..

..

 

-

-

 

-

-

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

2 032

3

Jämtland

-

-

 

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

62

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

104

30

 

141 824

69

 

117

14

 

3 327

49

 

145 372

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

336

46

 

152 428

82

 

..

..

 

2 568

15

 

155 344

98

2008

456

83

 

125 727

122

 

501

13

 

3 636

31

 

130 320

134

2005

787

116

 

114 363

174

 

634

24

 

3 805

45

 

119 589

186

2002

1 023

169

 

112 025

252

 

2 580

37

 

11 383

64

 

127 011

272

1999

2 080

193

 

101 614

259

 

384

30

 

17 271

90

 

121 349

..

Snitt 1999–2011

936

121

 

121 231

178

 

..

..

 

7 733

49

 

130 723

..