Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Lökväxter i kruka 1999–2014. Yta, mängd och antal företag efter gröda

16. Potted bulbous plants 1999–2014. Area, amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Amaryllis

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

1 193

1 837

2 146

2 300

2 763

2 480

2 048

Antal företag

278

322

252

176

119

114

229

Hyacinter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

7 245

7 325

7 671

6 439

6 598

6 474

7 056

Antal företag

..

259

195

134

91

92

..

Narcisser

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

2 686

2 461

3 091

3 050

7 230

4 990

3 704

Antal företag

150

173

142

98

74

89

127

Övriga lökväxter i kruka

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

942

1 450

1 517

1 412

928

1 157

1 250

Antal företag

67

90

87

55

50

53

70

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

12 066

13 072

14 425

13 201

17 518

15 144

14 056

Odlad växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

93 403

..

Antal företag

..

364

287

198

140

137

..