Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Lökblommor i kruka 2014. Mängd och antal företag efter län

17. Potted bulbous plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Amaryllis

 

Hyacinter

 

Narcisser

 

Övriga lökväxter I kruka

 

Totalt

Län

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

620

8

 

1 734

5

 

1 236

7

 

221

4

 

3 810

9

Uppsala

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands

343

7

 

967

7

 

744

7

 

157

4

 

2 210

8

Östergötlands

21

7

 

91

6

 

26

6

 

3

3

 

141

8

Jönköpings

8

6

 

11

4

 

..

..

 

..

..

 

65

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

97

5

 

520

4

 

420

3

 

..

..

 

1 045

5

Kalmar

5

8

 

20

7

 

6

6

 

..

..

 

33

8

Gotlands

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

6

3

 

27

4

 

..

..

 

36

5

Skåne

331

22

 

1 381

18

 

1 526

16

 

16

9

 

3 255

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

710

5

 

955

7

 

505

7

 

445

5

 

2 615

11

Västra Götalands

77

13

 

29

8

 

92

11

 

24

6

 

221

17

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Örebro

21

8

 

96

5

 

14

7

 

10

5

 

140

9

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

4

 

10

3

 

2

3

 

..

..

 

17

5

Gävleborgs

69

5

 

322

3

 

311

3

 

44

3

 

746

6

Västernorrlands

19

6

 

93

5

 

..

..

 

20

3

 

132

7

Jämtland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2 480

114

 

6 474

92

 

4 990

89

 

1 157

53

 

15 102

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 763

119

 

6 598

91

 

7 230

74

 

928

50

 

17 518

140

2008

2 300

176

 

6 439

134

 

3 050

98

 

1 412

55

 

13 201

198

2005

2 146

252

 

7 671

195

 

3 091

142

 

1 517

87

 

14 425

287

2002

1 837

322

 

7 325

259

 

2 461

173

 

1 450

90

 

13 072

364

1999

1 193

278

 

7 245

..

 

2 686

150

 

942

67

 

12 066

..

Snitt 1999–2011

2 048

229

 

7 056

..

 

3 704

127

 

1 250

70

 

14 056

..