Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Krukväxter 1999–2014. Mängd och antal företag efter gröda

18. Potted plants 1999–2014. Amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Azalea

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

958

954

878

..

Antal företag

..

..

..

14

15

15

..

Begonia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

7 891

5 066

3 463

2 471

2 728

1 807

4 324

Antal företag

248

204

142

102

112

142

162

Cyklamen

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 335

1 290

1 140

1 017

1 141

1 030

1 185

Antal företag

142

125

89

70

55

60

96

Gröna växter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 387

1 089

760

744

747

645

945

Antal företag

113

95

61

38

29

40

67

Hortensia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

262

298

418

..

Antal företag

..

..

..

11

13

24

..

Impatiens

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 793

1 838

1 338

907

955

751

1 366

Antal företag

227

184

173

117

85

91

157

Julstjärna

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

6 646

6 112

4 592

5 669

3 576

3 344

5 319

Antal företag

273

224

170

118

88

95

175

Kalanchoë

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

3 166

3 934

5 382

6 387

2 528

2 266

4 279

Antal företag

30

26

18

20

8

10

20

Krysantemum

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

2 925

2 506

2 089

3 749

1 001

1 861

2 454

Antal företag

42

36

33

25

19

33

31

Marguerit

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 965

2 569

1 587

2 730

1 729

1 328

2 116

Antal företag

246

242

193

140

108

130

186

Pelargon

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

10 647

11 352

10 547

10 573

9 609

10 042

10 546

Antal företag

537

548

465

346

289

342

437

Praktpetunia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

1 319

1 193

1 452

1 108

1 461

..

Antal företag

..

335

302

220

153

196

..

Primula

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 302

1 516

919

1 008

921

996

1 133

Antal företag

58

51

36

33

20

42

40

Saintpaulia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

2 463

2 099

1 600

796

1 192

536

1 630

Antal företag

27

26

24

17

16

20

22

Övriga krukväxter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

6 991

7 671

6 314

3 170

3 772

2 053

5 584

Antal företag

280

272

165

180

142

95

208

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

48 511

48 361

40 923

41 892

30 121

29 415

41 962

Antal företag

608

619

514

389

332

388

492


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.