Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (azalea–gröna växter)

19a. Potted plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Azalea

 

Begonia

 

Cyklamen

 

Gröna växter

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

170

3

 

178

8

 

55

5

 

39

4

Uppsala

-

-

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Södermanlands

-

-

 

21

3

 

13

3

 

..

..

Östergötlands

..

..

 

188

10

 

38

3

 

14

7

Jönköpings

..

..

 

2

3

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

 

14

4

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

4

6

 

5

4

 

..

..

Gotlands

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Blekinge

-

-

 

15

5

 

15

3

 

..

..

Skåne

3

3

 

841

15

 

296

13

 

494

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

 

28

8

 

124

3

 

-

-

Västra Götalands

..

..

 

237

22

 

343

9

 

..

..

Värmlands

..

..

 

9

5

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

7

4

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

77

6

 

30

3

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

 

14

7

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

-

-

 

29

4

 

64

3

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

68

11

 

..

..

 

..

..

Jämtland

-

-

 

7

5

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

60

10

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

2

5

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

878

15

 

1 807

142

 

1 030

60

 

645

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

954

15

 

2 728

112

 

1 141

55

 

747

29

2008

958

14

 

2 471

102

 

1 017

70

 

744

38

2005

..

..

 

3 463

142

 

1 140

89

 

760

61

2002

..

..

 

5 066

204

 

1 290

125

 

1 089

95

1999

..

..

 

7 891

248

 

1 335

142

 

1 387

113

Genomsnitt 1999–2011

..

..

 

4 324

162

 

1 185

96

 

945

67