Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (hortensia–kalanchoë)

19b. Potted plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Hortensia

 

Impatiens

 

Julstjärna

 

Kalanchoë

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

158

3

 

41

5

 

205

9

 

-

-

Uppsala

..

..

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

8

4

 

155

7

 

-

-

Östergötlands

..

..

 

6

8

 

20

4

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

4

3

 

56

4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

-

-

 

3

6

 

14

5

 

-

-

Gotlands

-

-

 

-

-

 

..

..

 

-

-

Blekinge

-

-

 

9

6

 

..

..

 

-

-

Skåne

79

4

 

531

16

 

1 660

25

 

2 174

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

 

25

4

 

320

5

 

..

..

Västra Götalands

53

3

 

70

12

 

297

11

 

..

..

Värmlands

..

..

 

12

3

 

..

..

 

-

-

Örebro

..

..

 

4

6

 

15

4

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

28

3

 

177

4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

 

2

4

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

6

3

 

112

3

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

18

3

 

-

-

Jämtland

-

-

 

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

2

3

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

418

24

 

751

91

 

3 344

95

 

2 266

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

298

13

 

955

85

 

3 576

88

 

2 528

8

2008

262

11

 

907

117

 

5 669

118

 

6 387

20

2005

..

..

 

1 338

173

 

4 592

170

 

5 382

18

2002

..

..

 

1 838

184

 

6 112

224

 

3 934

26

1999

..

..

 

1 793

227

 

6 646

273

 

3 166

30

Genomsnitt 1999–2011

..

..

 

1 366

157

 

5 319

175

 

4 279

20