Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19c. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (krysantemum–praktpetunia)

19c. Potted plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Krysantemum

 

Marguerit

 

Pelargon

 

Praktpetunia

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

..

..

 

59

9

 

1 181

20

 

170

13

Uppsala

-

-

 

..

..

 

83

10

 

5

5

Södermanlands

..

..

 

170

3

 

385

13

 

27

6

Östergötlands

-

-

 

15

8

 

247

22

 

28

13

Jönköpings

..

..

 

10

6

 

147

8

 

9

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

 

10

3

 

255

8

 

16

7

Kalmar

..

..

 

3

4

 

57

14

 

9

10

Gotlands

-

-

 

-

-

 

33

5

 

..

..

Blekinge

..

..

 

17

6

 

117

11

 

12

7

Skåne

1 333

12

 

844

21

 

4 250

67

 

826

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

 

61

8

 

1 016

23

 

51

10

Västra Götalands

28

4

 

46

12

 

1 045

43

 

121

22

Värmlands

..

..

 

11

6

 

170

11

 

24

9

Örebro

..

..

 

1

3

 

119

14

 

18

11

Västmanlands

-

-

 

39

5

 

245

11

 

16

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

 

6

8

 

79

12

 

11

8

Gävleborgs

-

-

 

7

5

 

276

11

 

15

7

Västernorrlands

2

3

 

13

9

 

107

14

 

21

11

Jämtland

-

-

 

1

3

 

13

5

 

2

4

Västerbottens

..

..

 

14

7

 

193

11

 

76

9

Norrbottens

-

-

 

2

3

 

24

9

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 861

33

 

1 328

130

 

10 042

342

 

1 461

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 001

19

 

1 729

108

 

9 609

289

 

1 108

153

2008

3 749

25

 

2 730

140

 

10 573

346

 

1 452

220

2005

2 089

33

 

1 587

193

 

10 547

465

 

1 193

302

2002

2 506

36

 

2 569

242

 

11 352

548

 

1 319

335

1999

2 925

42

 

1 965

246

 

10 647

537

 

..

..

Genomsnitt 1999–2011

2 454

31

 

2 116

186

 

10 546

437

 

..

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.