Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19d. Krukväxter 2014. Mängd och antal företag efter län (primula–övriga krukväxter)

19d. Potted plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Primula

 

Saintpaulia

 

Övriga krukväxter

 

Totalt

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

78

5

 

164

5

 

163

8

 

2 741

27

Uppsala

-

-

 

-

-

 

..

..

 

101

11

Södermanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

 

861

15

Östergötlands

..

..

 

..

..

 

15

5

 

607

25

Jönköpings

..

..

 

-

-

 

..

..

 

260

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

 

-

-

 

..

..

 

521

8

Kalmar

6

5

 

-

-

 

..

..

 

107

18

Gotlands

..

..

 

-

-

 

-

-

 

36

5

Blekinge

..

..

 

-

-

 

2

3

 

194

13

Skåne

626

9

 

228

3

 

942

20

 

15 125

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

81

5

 

-

-

 

320

9

 

3 113

27

Västra Götalands

148

4

 

85

4

 

203

12

 

2 770

44

Värmlands

-

-

 

..

..

 

..

..

 

355

11

Örebro

2

3

 

-

-

 

11

4

 

191

14

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

26

3

 

755

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

 

..

..

 

8

3

 

150

14

Gävleborgs

..

..

 

-

-

 

257

3

 

777

11

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

30

6

 

260

14

Jämtland

-

-

 

-

-

 

13

4

 

40

7

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

23

3

 

414

13

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

..

..

 

39

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

996

42

 

536

20

 

2 053

95

 

29 415

388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

921

20

 

1 192

16

 

3 772

142

 

30 121

332

2008

1 008

33

 

796

17

 

3 170

180

 

41 892

389

2005

919

36

 

1 600

24

 

6 314

165

 

40 923

514

2002

1 516

51

 

2 099

26

 

7 671

272

 

48 361

619

1999

1 302

58

 

2 463

27

 

6 991

280

 

48 511

608

Genomsnitt 1999–2011

1 133

40

 

1 630

22

 

5 584

208

 

41 962

492


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.