Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Utplanteringsväxter 1999–2014. Mängd och antal företag efter gröda

20. Bedding plants 1999–2014. Amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Blomstertobak

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

288

346

355

..

Antal företag

..

..

..

157

194

235

..

Fuchsia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

214

147

469

..

Antal företag

..

..

..

..

..

212

..

Impatiens

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

2 275

1 970

1 381

894

912

656

1 486

Antal företag

464

429

333

233

194

209

331

Isbegonia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

577

903

2 813

..

Antal företag

..

..

..

36

53

273

..

Köksväxtplantor

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

879

569

2 534

..

Antal företag

..

..

..

21

29

210

..

Lobelia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

7 605

7 040

5 705

4 360

5 335

5 677

6 009

Antal företag

552

545

460

333

295

352

437

Penséer

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

20 758

23 891

21 978

17 603

19 432

24 304

20 732

Antal företag

533

522

455

324

261

318

419

Petunia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

9 827

7 736

6 002

4 924

5 539

5 969

6 806

Antal företag

583

557

456

319

281

329

439

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

..

..

58

..

Antal företag

..

..

..

..

..

45

..

Silverek

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

900

1 247

1 425

..

Antal företag

..

..

..

209

233

285

..

Tagetes

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

7 110

5 879

5 254

4 100

3 884

4 832

5 245

Antal företag

593

586

484

335

296

346

459

Övriga utplanteringsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

15 527

18 501

20 562

9 537

4 736

5 804

13 773

Antal företag

553

598

492

412

264

256

464

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

63 101

65 017

60 882

44 276

43 050

54 895

55 265

Antal företag

705

690

582

422

362

466

552


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga utplanteringsväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.