Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(blomstertobak–isbegonia)

21a. Bedding plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Blomstertobak

 

Fuchsia

 

Impatiens

 

Isbegonia

Län

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

Stockholms

17

13

 

19

8

 

5

7

 

98

13

Uppsala

7

6

 

4

4

 

2

5

 

29

7

Södermanlands

9

7

 

65

9

 

31

8

 

78

10

Östergötlands

13

23

 

14

18

 

11

18

 

349

22

Jönköpings

1

4

 

4

8

 

4

6

 

41

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

 

6

6

 

3

4

 

121

7

Kalmar

3

8

 

4

9

 

4

10

 

42

15

Gotlands

4

5

 

2

4

 

1

3

 

..

..

Blekinge

8

9

 

4

8

 

9

9

 

64

12

Skåne

158

32

 

188

29

 

401

41

 

1 336

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

49

10

 

72

9

 

85

14

 

137

16

Västra Götalands

22

27

 

23

20

 

44

25

 

292

34

Värmlands

9

12

 

9

9

 

16

10

 

34

10

Örebro

3

8

 

12

10

 

6

8

 

85

14

Västmanlands

6

6

 

11

8

 

5

3

 

44

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6

12

 

4

11

 

5

9

 

17

10

Gävleborgs

11

10

 

12

9

 

8

5

 

10

6

Västernorrlands

7

12

 

4

10

 

4

7

 

14

11

Jämtland

..

..

 

0

3

 

1

3

 

..

..

Västerbottens

12

14

 

10

11

 

10

8

 

9

9

Norrbottens

6

12

 

2

9

 

1

6

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

355

235

 

469

212

 

656

209

 

2 813

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

346

194

 

147

..

 

912

194

 

903

53

2008

288

157

 

214

..

 

894

233

 

577

36

2005

..

..

 

..

..

 

1 381

333

 

..

..

2002

..

..

 

..

..

 

1 970

429

 

..

..

1999

..

..

 

..

..

 

2 275

464

 

..

..

Genomsnitt 1999–2011

..

..

 

..

..

 

1 486

331

 

..

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga utplanteringsväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.