Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(köksväxtplantor–penséer)

21b. Bedding plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

 

Köksväxtplantor

 

Lobelia

 

Penséer

Län

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

Stockholms

 

143

11

 

494

14

 

1 295

20

Uppsala

 

17

8

 

35

9

 

131

7

Södermanlands

 

6

5

 

297

14

 

375

12

Östergötlands

 

99

16

 

101

27

 

677

22

Jönköpings

 

7

5

 

52

10

 

245

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

13

4

 

22

8

 

160

8

Kalmar

 

11

10

 

33

18

 

130

15

Gotlands

 

4

5

 

12

5

 

61

5

Blekinge

 

12

6

 

87

12

 

555

9

Skåne

 

1 681

39

 

2 764

61

 

14 028

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

88

5

 

628

21

 

2 320

17

Västra Götalands

 

163

23

 

137

40

 

1 904

36

Värmlands

 

27

10

 

177

13

 

391

11

Örebro

 

13

10

 

52

16

 

338

12

Västmanlands

 

18

4

 

81

12

 

285

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

25

11

 

63

15

 

139

15

Gävleborgs

 

4

4

 

55

10

 

102

10

Västernorrlands

 

11

10

 

174

13

 

393

15

Jämtland

 

7

4

 

22

6

 

55

7

Västerbottens

 

168

10

 

347

15

 

626

9

Norrbottens

 

20

10

 

44

13

 

96

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2 534

210

 

5 677

352

 

24 304

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

569

29

 

5 335

295

 

19 432

261

2008

 

879

21

 

4 360

333

 

17 603

324

2005

 

..

..

 

5 705

460

 

21 978

455

2002

 

..

..

 

7 040

545

 

23 891

522

1999

 

..

..

 

7 605

552

 

20 758

533

Genomsnitt 1999–2011

 

..

..

 

6 009

437

 

20 732

419


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga utplanteringsväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.