Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21c. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(petunia–silverek)

21c. Bedding plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Petunia

 

Rosor

 

Silverek

Län

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

Stockholms

388

13

 

5

3

 

53

10

Uppsala

46

7

 

..

..

 

20

8

Södermanlands

584

11

 

..

..

 

32

13

Östergötlands

116

26

 

..

..

 

48

22

Jönköpings

64

8

 

8

3

 

18

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

8

 

..

..

 

26

8

Kalmar

35

15

 

2

4

 

10

13

Gotlands

15

5

 

..

..

 

3

3

Blekinge

55

11

 

..

..

 

35

10

Skåne

2 899

58

 

10

6

 

646

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

734

19

 

..

..

 

125

16

Västra Götalands

138

40

 

..

..

 

121

33

Värmlands

168

11

 

..

..

 

20

12

Örebro

69

13

 

..

..

 

32

15

Västmanlands

43

9

 

..

..

 

21

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

52

16

 

..

..

 

17

12

Gävleborgs

71

9

 

..

..

 

11

9

Västernorrlands

103

13

 

2

4

 

45

12

Jämtland

28

7

 

..

..

 

4

6

Västerbottens

288

16

 

8

4

 

108

15

Norrbottens

54

14

 

5

8

 

30

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

5 969

329

 

58

45

 

1 425

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

5 539

281

 

..

..

 

1 247

233

2008

4 924

319

 

..

..

 

900

209

2005

6 002

456

 

..

..

 

..

..

2002

7 736

557

 

..

..

 

..

..

1999

9 827

583

 

..

..

 

..

..

Genomsnitt 1999–2011

6 806

439

 

..

..

 

..

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga utplanteringsväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.