Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21d. Utplanteringsväxter 2014. Mängd och antal företag efter län
(tagetes–övriga utplanteringsväxter)

21d. Bedding plants 2014. Amount and number of holdings by county

 

Tagetes

 

Övriga utplanteringsväxter

 

Totalt

Län

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal
krukor)

Antal
företag

Stockholms

237

19

 

894

15

 

3 647

31

Uppsala

64

12

 

98

8

 

454

12

Södermanlands

316

14

 

156

11

 

1 947

17

Östergötlands

126

28

 

220

17

 

1 776

34

Jönköpings

59

8

 

63

6

 

567

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

48

7

 

46

8

 

465

9

Kalmar

27

17

 

32

12

 

331

21

Gotlands

15

5

 

..

..

 

135

5

Blekinge

75

11

 

59

9

 

964

14

Skåne

2 298

56

 

2 041

38

 

28 450

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

742

21

 

1 036

15

 

6 016

29

Västra Götalands

134

37

 

474

27

 

3 454

55

Värmlands

115

13

 

72

7

 

1 039

14

Örebro

70

15

 

33

12

 

713

17

Västmanlands

46

8

 

..

..

 

580

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

46

17

 

38

12

 

416

19

Gävleborgs

43

10

 

71

6

 

404

14

Västernorrlands

90

14

 

53

13

 

900

18

Jämtland

10

6

 

22

7

 

151

11

Västerbottens

237

15

 

173

16

 

1 996

19

Norrbottens

36

13

 

190

9

 

489

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

4 832

346

 

5 804

256

 

54 895

466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

3 884

296

 

4 736

264

 

43 050

362

2008

4 100

335

 

9 537

412

 

44 276

422

2005

5 254

484

 

20 562

492

 

60 882

582

2002

5 879

586

 

18 501

598

 

65 017

690

1999

7 110

593

 

15 527

553

 

63 101

705

Genomsnitt 1999–2011

5 245

459

 

13 773

464

 

55 265

552


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga utplanteringsväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.