Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Övriga kruk- och utplanteringsväxter 2008–2014. Mängd och antal företag efter gröda

22. Misc. potted- and bedding plants 2008–2014. Amount and number of holdings by crop

 

2008

2011

2014

Alunrot

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

25

Antal företag

..

..

7

Alyssum

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

12

120

104

Antal företag

6

11

15

Bacopa

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

141

263

248

Antal företag

24

49

61

Dahlia

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

127

449

544

Antal företag

..

61

53

Dianthus

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

33

Antal företag

..

..

9

Dichondra

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

149

160

Antal företag

..

19

11

Euphorbia

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

58

Antal företag

..

..

6

Femtunga

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

15

101

94

Antal företag

4

36

13

Husarknapp

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

48

40

Antal företag

..

52

22

Nejlika

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

18

128

36

Antal företag

9

45

18

Nemesia

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

44

Antal företag

..

..

11

Osteospermum

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

148

137

Antal företag

..

13

7

Salvia

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

40

46

90

Antal företag

8

27

10

Streptocarpus

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

197

167

138

Antal företag

9

6

4

Surfinia

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

352

455

Antal företag

..

65

49

Verbena

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

88

201

638

Antal företag

13

54

39

Övriga kruk- och utplanteringsväxter

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

2 465

4 438

738

Antal företag

..

..

..

Diverse

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

11 274

5 517

4 274

Antal företag

..

224

164

Totalt

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

14 377

12 127

7 856

Antal företag

315

290

285