Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Sticklingar och småplantor 1999–2014. Mängd och antal företag efter gröda

23. Cuttings and small plants 1999–2014. Amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt 1999–2011

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

46 887

40 871

50 166

50 459

134 339

113 787

64 544

Antal företag

105

113

85

53

62

83

84

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

85 527

78 710

32 294

27 091

47 755

21 221

54 275

Antal företag

70

78

60

48

79

99

67

Övriga sticklingar & småplantor

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

44 142

50 131

3 822

8 699

1 351

210

21 629

Antal företag

71

107

73

30

21

16

60

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal st)

176 556

169 711

86 282

86 249

183 445

135 219

140 449

Antal företag

203

227

167

103

128

150

166


Anm. Sticklingar och småplantor utgör inte en del av den officiella svenska trädgårdsstatistiken.