Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24a. Uppvärmning av växthus 2014. Växthusyta efter byggår och län (Före 1995–2004)

24a. Greenhouse heating 2014. Greenhouse area by construction year and county

 

Byggår före 1995

 

Byggår 1995–1999

 

Byggår 2000–2004

Län

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

Stockholms

101 589

7 919

109 508

 

24 368

1 700

26 068

 

28 475

4 780

33 255

Uppsala

10 275

1 410

11 685

 

2 040

650

2 690

 

624

-

624

Södermanlands

31 805

1 480

33 285

 

8 248

1 277

9 525

 

3 620

1 150

4 770

Östergötlands

44 036

8 670

52 706

 

28 079

1 988

30 067

 

9 242

790

10 032

Jönköpings

17 445

2 490

19 935

 

-

-

-

 

2 580

596

3 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8 607

324

8 931

 

4 411

600

5 011

 

3 014

1 530

4 544

Kalmar

10 141

3 051

13 192

 

17 744

638

18 382

 

2 730

796

3 526

Gotlands

21 800

540

22 340

 

2 270

1 900

4 170

 

1 328

60

1 388

Blekinge

60 090

3 724

63 814

 

36 000

800

36 800

 

1 800

180

1 980

Skåne

720 450

135 279

855 729

 

168 995

16 874

185 869

 

201 113

22 990

224 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

117 298

7 899

125 197

 

11 156

3 300

14 456

 

21 050

10

21 060

Västra Götalands

114 281

11 035

125 316

 

16 692

7 390

24 082

 

15 089

4 557

19 646

Värmlands

14 975

3 325

18 300

 

3 760

2 540

6 300

 

750

1 650

2 400

Örebro

16 440

2 085

18 525

 

2 992

280

3 272

 

1 350

681

2 031

Västmanlands

20 315

1 860

22 175

 

21 175

100

21 275

 

1 840

-

1 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

24 418

1 860

26 278

 

4 360

539

4 899

 

1 198

725

1 923

Gävleborgs

20 976

32

21 008

 

10 053

60

10 113

 

800

-

800

Västernorrlands

20 617

5 945

26 562

 

944

-

944

 

2 120

360

2 480

Jämtland

2 980

1 400

4 380

 

646

-

646

 

700

1 200

1 900

Västerbottens

35 745

2 976

38 721

 

8 155

-

8 155

 

6 300

-

6 300

Norrbottens

15 758

2 330

18 088

 

8 030

-

8 030

 

5 300

490

5 790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 430 041

205 634

1 635 675

 

380 118

40 636

420 754

 

311 023

42 545

353 568