Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24b. Uppvärmning av växthus 2014. Växthusyta efter byggår och län (2005–2014)

24b. Greenhouse heating 2014. Greenhouse area by construction year and county

 

Byggår 2005–2009

 

Byggår 2010–2014

 

Totalt alla byggår

Län

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

Stockholms

16 654

5 681

22 335

 

8 093

1 100

9 193

 

179 179

21 180

200 359

Uppsala

1 974

700

2 674

 

507

2 150

2 657

 

15 420

4 910

20 330

Södermanlands

3 455

944

4 399

 

8 430

970

9 400

 

55 558

5 820

61 378

Östergötlands

7 280

1 047

8 327

 

10 814

625

11 439

 

99 451

13 120

112 571

Jönköpings

800

2 440

3 240

 

3 020

-

3 020

 

23 845

5 526

29 371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 136

1 100

3 236

 

960

1 364

2 324

 

19 128

4 918

24 046

Kalmar

2 595

650

3 245

 

240

200

440

 

33 450

5 335

38 785

Gotlands

475

72

547

 

950

40

990

 

26 823

2 612

29 435

Blekinge

13 180

-

13 180

 

32 518

1 750

34 268

 

143 588

6 454

150 042

Skåne

114 022

19 877

133 899

 

64 030

15 340

79 370

 

1 268 610

210 360

1 478 970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 706

4 450

15 156

 

3 550

500

4 050

 

163 760

16 159

179 919

Västra Götalands

11 906

1 291

13 197

 

12 131

7 425

19 556

 

170 099

31 698

201 797

Värmlands

3 540

-

3 540

 

1 420

100

1 520

 

24 445

7 615

32 060

Örebro

490

923

1 413

 

2 326

1 334

3 660

 

23 598

5 303

28 901

Västmanlands

2 450

500

2 950

 

-

-

-

 

45 780

2 460

48 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

610

366

976

 

1 030

240

1 270

 

31 616

3 730

35 346

Gävleborgs

7 100

-

7 100

 

2 300

1 700

4 000

 

41 229

1 792

43 021

Västernorrlands

1 401

2 270

3 671

 

500

508

1 008

 

25 582

9 083

34 665

Jämtland

1 345

-

1 345

 

-

64

64

 

5 671

2 664

8 335

Västerbottens

6 040

1 550

7 590

 

11 185

540

11 725

 

67 425

5 066

72 491

Norrbottens

1 000

150

1 150

 

6 548

785

7 333

 

36 636

3 755

40 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

209 159

44 011

253 170

 

170 552

36 735

207 287

 

2 500 893

369 560

2 870 453